Làm Dropship trong 1 tháng - Kết quả đáng ngạc nhiên!

Làm Dropship trong 1 tháng - Kết quả đáng ngạc nhiên!

Table of Contents

 1. Introduction
 2. Thắng chạy ra shipping kết quả
  • Quay store và xem video
  • Tìm sản phẩm và up store
  • Hình thành ship esto
 3. Pháp định kết quả
  • Quả được là bao nhiêu?
 4. Cập nhật kết quả
  • Trải qua đánh nữa hay không?
  • Mình vẫn đang chạy
 5. Kết quả ngay bây giờ
  • Xem kết quả
  • Chạy đăng ký và chia sẻ
 6. Thông tin về store
  • Store đang chạy
  • Kết quả ngày mai
 7. Xem kết quả từ đầu tháng
  • Từ tháng 12
  • Tổng kết tháng 12
 8. Bấm nút để chạy tiếp
  • Kết quả sau này
  • Thu nhập trong lòng
 9. Chạy mini và dài hạn
  • Lợi ích của việc chạy
  • Tạo nguồn thu nhập riêng
  • Thu nhập ngắn hạn và dài hạn
 10. Làm sao để khách hàng mua nhiều hơn
  • Quảng cáo hấp dẫn
  • Khuyến mãi hấp dẫn
  • Phân loại sản phẩm
  • Tăng giá trị cho sản phẩm
  • Tận dụng sức mạnh của Facebook
  • Lựa chọn máy tính hợp lý
 11. Quản lý thời gian hiệu quả
  • Làm việc chăm chỉ
  • Tạo lịch linh hoạt
  • Xét duyệt công việc
  • Sắp xếp công việc theo ưu tiên
  • Sử dụng công cụ quản lý thời gian
 12. Tư duy kinh doanh
  • Chia sẻ với người khác
  • Tự nâng cao kỹ năng
  • Quản lý tài chính
  • Tìm ý tưởng mới
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Sử dụng công nghệ hiện đại
  • Tìm đúng thị trường mục tiêu
 13. Kết luận

Thắng chạy ra shipping kết quả

Thắng chạy ra shipping kết quả là một hoạt động quan trọng mà Thắng thường thực hiện. Khi Thắng hoàn thành một chiến dịch quảng cáo, anh ta thường chạy ra shipping để kiểm tra kết quả của chiến dịch đó.

Đầu tiên, Thắng quay lại xem lại video quảng cáo mà anh ta đã tạo để kiểm tra xem nó có đạt được mục tiêu hay không. Anh ta cung cấp cho khách hàng thông tin về cửa hàng và sản phẩm. Thắng cũng xem lại video để đảm bảo rằng anh ta đã chọn đúng sản phẩm và có cách chạy quảng cáo phù hợp.

Sau đó, Thắng tìm kiếm sản phẩm để cập nhật lên cửa hàng của mình và chạy quảng cáo để đẩy thông tin về sản phẩm đến khách hàng. Anh ta cũng lưu ý việc hình thành và ship sản phẩm như thế nào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Pháp định kết quả

Sau khi hoàn thành quảng cáo và chạy ra shipping kết quả, Thắng muốn biết kết quả của chiến dịch đó. Anh ta quan tâm đến việc sản phẩm được bán ra nhiều như thế nào và lợi nhuận thu được từ việc chạy quảng cáo.

Thắng tự hỏi quảng cáo đó đã mang lại được điều gì cho anh ta. Anh ta khám phá xem liệu có lợi nhuận đáng kể từ việc chạy quảng cáo hay không. Mặc dù anh ta đạt được một số kết quả, Thắng cũng nhận ra rằng còn rất nhiều việc cần làm để đạt được thành công trong kinh doanh trực tuyến.

Pros:

 • Thắng có thể đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo để biết được công việc của mình đã đạt được những gì.
 • Thắng có thể tăng cường việc chạy quảng cáo dựa trên kết quả thu được để đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Cons:

 • Kết quả của chiến dịch quảng cáo có thể không như mong đợi, đòi hỏi Thắng phải điều chỉnh và cải thiện chiến lược tiếp thị của mình.
 • Việc chạy quảng cáo có thể gây tốn kém và không mang lại lợi nhuận đáng kể nếu không được thực hiện đúng cách.

Cập nhật kết quả

Sau khi hoàn thành chiến dịch quảng cáo và chạy ra shipping kết quả, Thắng tiếp tục cập nhật tình hình kinh doanh của mình. Anh ta tiếp tục chạy quảng cáo và cung cấp các sản phẩm mới cho khách hàng.

Thắng muốn giữ liên lạc với khách hàng và cho họ xem kết quả ngay bây giờ. Anh ta khuyến khích khách hàng đăng ký và chia sẻ thông tin với bạn bè và người thân để tăng cơ hội bán hàng.

Pros:

 • Thắng có thể duy trì sự tương tác với khách hàng và khích lệ họ tiếp tục mua hàng từ cửa hàng của anh ta.
 • Việc khách hàng đăng ký và chia sẻ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho Thắng tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Cons:

 • Có thể mất thời gian và công sức để cập nhật và duy trì kết quả của chiến dịch quảng cáo.
 • Khách hàng không phải lúc nào cũng đăng ký và chia sẻ thông tin, dẫn đến việc giới hạn tiếp cận đến khách hàng tiềm năng.