oofos theme shopify

Find out your best Shopify theme and theme on shopify in less than two minutes

Find Shopify Theme — it's free
No difficulty
No complicated process
Track competitor's stores
BACK

Terlik Satarak Yılda 60 Milyon Dolar Ciro Yapan Shopify Sitesi Neyi Farklı Yapıyor?

Arkadaşlar merhaba Bu videoda size,acayip bir markadan bahsedeceğim bu,marka terlik satarak yılda 60 milyon,dolardan fazla ciro yapan o-fos Markası,bu marka nın hikayesine bakacağız bu,marka ne satıyor ürünü nasıl satıyor Bu,kadar basit bir terliği nasıl bu kadar,yüksek rakamlara satabiliyor bu markanın,kullandığı pazarlama stratejileri neler,bu markanın reklamlarına bakacağız,reklamlarını inceleyeceğiz ürün,sayfasına bakacağız web sitesine,bakacağız sosyal medyasına bakacağız,Yani kısaca bu markanın nasıl bu kadar,büyük rakamlar elde ettiğini,inceleyeceğiz beraber Hadi gelin önce,ana sayfasıyla başlayalım ana sayfası,gördüğünüz gibi klasik bir ana sayfa,burada tatil dönemi ve bu tatil,dönemindeki kampanyalarından,bahsetmişler Şimdi şöyle biraz aşağıya,geliyorum ve bu markanın bütün alemetrik,fabrikası burada,markası geliştirdiği teknolojiyle,insanların Ayaklarında ya da,bileklerinde ya da dizlerinde oluşan,basıncı stresi %37 oranında absorbe,ediyor diyor yani bunlar basit bir,terliği almışlar ve insanların,vücutlarında olan o stresi emen basıncı,hemen ağrılara sebep olan durumu yok,eden bir ürün hale getirmişler şimdi bu,çok büyük bir pazar Aslında Neden,biliyor musunuz Çünkü problem çok büyük,Ayaklarında Ağrı olan bileklerin de ağrı,olan eklemlerinde ağır olan milyonlarca,insan var dünyada ve bu insanlar bu,problemlerine çözüm bulmak için her şeyi,yapıyorlar O fos markası da,geliştirdiğimiz teknoloji ile bu,problemi çözüyoruz demiş %37 oranında,sizin stresinizi ağrınıza alıyor demiş,ve ürünü bu şekilde konumlandırmış bakın,Burası önemli terliği almış ve bu,şekilde kullanılmış,hızlandırmış,Şimdi şöyle biraz aşağı inelim,yeni gelenler tatil hediye rehberi en,çok satanlar gibi burada 3 tane,kategorisi Var Aşağı inelim What is,stranding for now diyor kadınlar için,erkekler için şu güzel bir olay olmuş,şöyle basitçe gezebiliyorsunuz burada,sosyal Kanıt hep bahsettiğim gibi,kullanıyor,Nerf kullanmış bir hemşire kullanmış,atlet kullanmış bakın buraya ilerde,yeneceğiz ürünü nasıl konumlandırdığını,size biraz daha detaylı anlatacağım,reklam tarafından anlatacağım onu bu,şekilde M4 by Yani bu markalar bu,markamızı o fos markasını destekliyor,diyor bu da çok güçlü bir sosyal Kanıt,Eğer ürünlerinizde bu şekilde,kullanabileceğiniz sosyal kanıtlar varsa,muhakkak bunu kullanın burada bir etiket,oluşturmuş bakın aslında burada biraz,şey veriyor kopya veriyor bize bu ürünü,Muhtemelen crossfitici kullanıyorum,Neden çünkü antrenman sonrası oluşan,bacaklarda ayaklarda oluşan stresi,ağrıyı bu terliklerle gideriyor recorri,yani yenilenme döneminde bu terlikleri,kullanıyor,yine 3D bir çalışma var,Life Style ürünü çantasına atmış,götürüyor Scroll demiş Bu bile güzel,bakın Çünkü insanlar ne yapacağını,bilmez insanlara ne yapması gerektiğini,söylemeniz lazım Kaydır diyor,kaydırıyorsun ve geri Kalanına,bakıyorsun,şimdi şu yine yukarı geldiğimizde free,Shipping Bu olmazsa olmaz arkadaşlar,yani üründen ürün satarken free Shipping,yapın yani İnsanlar buna bir şekilde çok,bü

The above is a brief introduction to oofos theme shopify

Let's move on to the first section of oofos theme shopify

Every YouTuber Apology

Every YouTuber Apology

this heartfelt apology was actually,sponsored by squarespace websites,online stores marketing tools analytics,squarespace has everything you need to,take your business to the next level,i just decided the site wasn't long,enough,huh longer longer the side the side,wasn't long enough,look it was like a seven second size,well how sorry do you want to be,now i want to begin my apology,to you guys my audience,by telling you how hard this,is on me,that's how i want to begin my apology by,talking about me real quick,real quick am i good on the nose grab i,tried recording this video now,14. 27 43,97 times 97 times i tried recording this,video,my finger is slightly indented from,pressing the record button so many times,keep it going i i,actually i i had to press record,and stop whoa,194. 194 times,i had to press that button more more,more more keep it going keep it going i,even had to wear turtleneck okay to make,this video a little bit more,come on come on come on dramatic neck of,the shirt kind of squeeze my nose on the,way in,you're talking about yourself too much,what's up you're talking about yourself,too much,we want them you want them to feel bad,for me a little bit right,you're not allowed to do that you can't,blame,i'm so completely sorry that my parents,didn't teach me that,sometimes people say they think that i,sometimes when people get mad at me,i need you you need you to take,full complete 100 responsibility for the,thing that you said,okay okay okay okay i take,full complete 100,responsibility for saying the thing that,made you,be mad at a person on a computer screen,for a very long period of time,but no buts what's wrong with buzz well,it completely disregards your previous,however,no however that means no that being said,bro you my pr guy or my dad,nonetheless i think it is important for,you guys my audience to understand,that i said that thing a very long time,ago,the man today is way better smarter,wiser and more compassionate than the,man who said that thing 11,hours ago i'm a completely new guy the,last thing i want to do is get on here,and make excuses,okay but first i want to say that the,reason i said the thing that i said was,because i was in an environment that,would make me say the thing that i said,and also my,boys were encouraging me to say the,thing i said so basically you can't say,that it was my environment and my boys,you can't say that that doesn't work,look the last thing i want to do is get,on here and make excuses,why it wasn't exactly my fault and it,was the environment and my boys,moving forward i hope we can continue to,build this relationship we've built thus,far,but instead i'll be more aware of the,reach of my voice and the impact it has,on the people,and children who watch me and also you,guys like sometimes just like loosen up,a bit and like stop being a bunch of,like babies and,stop stop stop stop stop stop stop stop,i'm,oh,it wasn't even that bad when i said,okay i take,full responsibility for what i,have sai

Congratulation! You bave finally finished reading oofos theme shopify and believe you bave enougb understending oofos theme shopify

Come on and read the rest of the article!