BACK

Top 5 Emergency Kits in 2022 ūüĎĆ

hey guys taylor here with another video and this  one is for all of you who are interested in being  ,prepared for whatever life throws at you now  one of the best ways that you can do this is to  ,have an emergency kit in your home to provide  relief in a variety of different situations  ,now different emergency kits will offer different  features and depending on your particular  ,situation will depend on which one is right for  you well today we're going to break down some of  ,our favorite picks and go through the benefits and  features of each to see which one best fits your  ,particular situation now as always i will leave  links to each of these products in the description  ,below so you can check them out there if you're  interested and if i do happen to find any deals  ,or discounts on any of these i will drop the links  to those down there as well now first off we have  ,the best overall emergency kit and that's going to  be the sustain supply co comfort 72 hour emergency  ,survival kit and this is a great option to cover  all of your basic needs in an emergency situation  ,this is things like hydration and warmth now  this emergency kit foregoes all unnecessary items  ,things like toothbrushes and hair combs that are  more of a nice to have and replaces them instead  ,with essential features this includes things  like dehydrated food emergency drinking water and  ,things like basic first aid supplies fire starters  emergency blankets and a razor sharp knife it also  ,comes with two lanterns flashlights and multiple  chemical snap lights there's also a water filter  ,included to make sure that you have a steady  supply of clean drinking water no matter where you  ,are now this one is a pricey option but if safety  is your top priority then this is definitely a  ,great option for you again this is for 72 hours  of survival even in dire situations so if you  ,want to make sure you're extra prepared definitely  check this one out next up we have the best option  ,for natural disasters and that's going to be the  blackhawk survival two-person deluxe survival kit  ,now this is a very versatile package it includes  essentials like food and water but there's also  ,some great extras and that includes things like  emergency sleeping bags and n95 safety masks this  ,is truly a great option for those unique scenarios  there are seven basic categories of supplies here  ,including food and water light and communication  shelter and warmth hygiene and sanitation first  ,aid tools and other things like notepad small  pencils and infectious waste bags it comes in a  ,comfortable to wear quick go bag style and it  can support two people over the course of 72  ,hours in the event of natural disaster it's  definitely not a cheap option but this has  ,everything that two people would need to survive  in a variety of emergency situations honestly it  ,feels like they've thought of everything here  so if you're looking for the best option for  ,you and your

The above is a brief introduction to Urgency Pack Ultimate

Let's move on to the first section of Urgency Pack Ultimate

My Car EDC Emergency Kit 2022

My Car EDC Emergency Kit 2022

if you're driving and you break down,have an accident or simply get stranded,this is going to help this is my get you,out of trouble car kit,so this kit is designed to get you out,of trouble when things start to go wrong,and by that i mean an accident or a,breakdown or potentially getting,unexpectedly stranded it's not going to,have everything in it you might need but,hopefully it will give you some ideas,when it comes to the bag any bag will do,really burner man you're not going to be,carrying about it's going to be in the,car however having said that i have just,bought this bag for this particular kit,because i really like it it's fully,waterproof and it's the perfect size,it's from a company called kit bricks,and if you're interested in this bag or,anything else in this video then i'll,include links in the description below,okay let's go through each item one by,one imagine you've broken down or,potentially had an accident the first,thing you need to take account of is the,safety of your passengers and in most,cases that means getting them out of the,car if you break down on a motorway in,the uk and you're on the hard shoulder,you're not allowed to keep your,passengers in the car because they're in,danger and if you are stranded on a,blind corner you've got to get them out,quickly if it is raining they're,potentially going to get soaked so it's,useful to have something in here that,you can give them to keep them dry so in,here i've got four waterproof ponchos or,packer max they're really cheap a couple,of dollars each but if you've got people,sat around in the rain for hours that,can become a real problem so they're,really worth having also in here for me,i've got a waterproof that's a little,bit more substantial this is going to,stand up better if i'm working on the,car or changing a wheel or trying to,find something that might be wrong under,the car so i carry one of these that i,know fits me it's not expensive it's,quite cheap but a little bit more hard,wearing than the polythene pakamak for,your passengers if on the other hand it,is really cold and you've got people sat,out for extra protection these survival,blankets again really cheap i think,these cost me about one pound fifty so,less than two dollars and these retain,ninety percent of body heat so you just,wrap these around the passengers and,that could be even if they're in the car,and the car's getting really cold maybe,because you can't heat the car or it,could be that they're sat by the,roadside get them wrapped in a blanket,make sure they don't get cold also it's,really important if you're moving around,on a road that you wear a high vis i,carry a couple in here even in daylight,these can really help you've got,reflective strips that really stand out,at night they're absolutely essential,and in some countries it's a legal,requirement to have these in the car so,the next thing to do once you've got,your passengers to safety is to make,sure that the vehicle is not a hazard to,other

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next second section about Urgency Pack Ultimate

Complete best car emergency kit for everyone + Add-on essentials for Winter car survival kit

Complete best car emergency kit for everyone + Add-on essentials for Winter car survival kit

of u nou 'n nuwe motoreienaar is of al jare 'n motor besit,,daar kom 'n dag dat u in ' n noodsituasie beland,om uit die situasie te kom, u moet oor die regte gereedskap beskik en,' n noodtoestel of oorlewing voorsien. kit is,wat almal moet h√™ en is iets wat maklik is om,vir jouself of vir 'n geliefde saam te stel in hierdie video, kyk wat ons in ons,voertuig -oorlewingskit het en kry 'n paar wenke onderweg sodat,u 'n kit vir u kan bou en jou gesin te,as jy reeds 'n kit oorweeg die toevoeging van enige items wat jy nie,en hou om as ons het ook 'n winter byvoeging artikel,FRAKKING skeppings youtube verskeidenheid kanaal wat raak verskillende dele van,jou lewe wil meer video's op motors en diy,inteken op die kanaal of kyk na ons webwerf,as jy hierdie en behoefte om oor te slaan artikels gebruik die video hoofstukke,en slaan om die hoofstuk van belang Herb ons,gids sal die oorlewing voertuig kit items breek in drie afdelings eerste vir die,items t die hoed gaan in jou handskoenkas vir,makliker toegang, aangesien dit klein is en nie net vir noodgevalle gebruik kan word nie;,die tweede gebied is vir groter items wat in jou bagasiebak of bagasiebak van die,voertuig kom, die derde is vir die bykomende winteritems,vir diegene wat hier in die wintersones woon, gaan ons handskoene toe,,potlood en papier, ideaal om aantekeninge te maak as 'n ongeluk gebeur,of om een ‚Äč‚Äčof ander rede notas agterlaat, soos as u per ongeluk iemand se motor op 'n,parkeerterrein raak, ' n usb -laaier, 'n usb -laaier met,slimfone is deesdae so belangrik, want dit is 'n reddingsboei wat u,toegang gee tot oproepe, e -posse en meer, en dit,is belangrik om dit op te laai as u voertuig nie reeds ',n 12 -usb -laaier kry nie, maar ook 'n,muur laaier ook, sodat as u in 'n noodgeval na 'n restaurant of 'n gebou,moet gaan, u steeds ' n laadkabel,kan laai, moet u ook laadkabels insluit wat,met u telefone versoenbaar is. by te skakel na verskillende tipes verbindings te,fluitjie kompas paracord n fluitjie is groot vir die kry aandag in 'n,noodgeval 'n kompas kan help jy opgevolg,slimfone het programme vir hierdie te, sodat jy kan hierdie te kry, maar in 'n noodgeval,wat jy dalk wil die selfoon battery te bewaar soveel as moontlik het,ek die parakord hier bygevoeg, aangesien dit in 'n noodgeval nuttig kan wees,om dinge met 'n usb -kragbank vas te maak, ideaal vir draagbaarheid,,waar toegang tot 'n stopcontact nie moontlik is nie, of as die,motorbattery twee in een leeg is elektriese hand warmer krag,bank is 'n goeie kombinasie te h√™ vir die winter of beide individueel gelei flitslig,in staat is om te sien in die donker is belangrik en dit kan selfs gebruik word in,'n nie-noodsituasies maak seker om een te h√™ wat gebruik verdubbel n,batterye of ho√ęr as een wat kleiner batterye gebruik of,batterye nie lank sal hou nie, ek kies ook flitsligte wat batterye,gebruik wat maklik in die winkel beskikbaar is, sodat,as u vervangers wil koop ts jy kan gaan na byna enige winkel,i gaan nie met 'n herlaaibare

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next third section about Urgency Pack Ultimate

The Ultimate Home Blackout Kit for Emergency Power Outages ‚ö° 11,623 Hours of Illumination!

The Ultimate Home Blackout Kit for Emergency Power Outages ‚ö° 11,623 Hours of Illumination!

welcome to the urban survivor channel,and in this video i'm going to be,walking you through a blackout kit that,i built for my home that's designed to,provide illumination and keep my devices,charged whether the power outage only,lasts a few hours or if there's some,kind of catastrophic grid down situation,and i'm stuck without power for months,the items in this kit have been chosen,because they have numerous capabilities,that would be useful in this type of,situation and excellent run times and,together they can provide me with 11,623 hours or approximately 484 days of,continuous light plus there are a few,off-grid items that can be used to,charge devices that can keep you going,indefinitely before we dive in please,give this video a thumbs up and if you,like survival kits and gear reviews,please consider subscribing to the urban,survivor channel and also make sure to,jump into the comment section and join,the discussion because a lot of people,give excellent feedback and there's a,lot of great information there if you,want to pick up any of these items in,the kit you can find links in the,description which will also help support,the channel,alright so the first thing i want to,share with you guys is the storage case,for the home blackout kit which is a,sheffield 50 caliber ammo case,i went with this case for a few,different reasons including the fact,that it's airtight it's really durable,and waterproof which will help protect,many of the sensitive electronic items,in the kit but it also has an all metal,construction which will also shield the,electronics from an emp and it's nice to,have an extra layer of protection for,the electronics that you lie on it's,also got a nice handle on top which,makes it really easy to carry so,lanterns are a great source of 360,degree illumination and are perfect for,lighting up rooms and other small spaces,while freeing up your hands and the best,lantern that i've ever owned is hands,down the blf lt1,this lantern runs on four 18650,batteries and is jam-packed with,excellent features from variable output,to color temperature control but the,main reason i selected this lantern for,this kit is that it has a really low,output on its moonlight setting and an,incredibly long run time of,2160 hours which is approximately 90,days or about 3 months,this mode provides a nice calm source of,light which is just bright enough to,light up close spaces but for the times,when you need more light,it does have a max output of 600 lumens,which is plenty to light up a kitchen,living room or bedroom this is the newly,upgraded olei all bulb mc which is a,multi-color orb shaped lantern that has,8 different lighting modes including a,warm white mode rgb modes and a,signaling mode,there's a low and high version of the,warm white mode which is a very,comfortable color that's calm and easy,on the eyes,the red mode is great for preserving,your night vision and keeping a lower,profile and the red flashing mode is,also great for signaling,it

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next fourth section about Urgency Pack Ultimate

Best Car Emergency Kits for 2021 [Top 5 Picks]

Best Car Emergency Kits for 2021 [Top 5 Picks]

hi it's really a challenge to find the,best products that can be deserving of,your hard-earned money,it may be easier when you have a,reliable source like our channel,actually our team reviewed a lot of,products,analyze endless reviews from the actual,users,and made our rankings based on many,factors such as price,quality durability performance and the,reputation of the manufacturer,if you choose from this list you can be,sure that you're buying one of the best,products you can see their latest prices,and find out more information about,these products by using the links below,in the description and don't forget to,hit the subscribe button,okay so let's get started with the video,are you looking for the best car,emergency kits in your budget,well in today's video we break down the,top 5,best car emergency kits that are,available on the market,starting at number five we have the,ready america emergency kit,if you already have car emergency tools,and accessories the next step would be,getting a kit with food and water to,sustain you for 72 hours,the ready america one includes protein,bars water packs,emergency blankets and other things you,might need when alone,overall the kit includes 33 pieces,including two safety light sticks and a,poncho,there are also two 2 400 calorie food,bars and 12 water packs which should be,enough for three days,with the shelf life of five years the,ready america emergency kit is great to,have in your home,office and car the one thing to consider,with this pack is that it doesn't make a,one-time purchase,you'll probably need to replace or add,some extra items over time,especially because the included ones,might expire if you don't use them,also the backpack is rather small if you,want to transport the items frequently,you might want to get a more convenient,backpack,moving on at number four we have the,kolo sports roadside emergency kit,this is an all-around kit you'll want to,have in your vehicle especially if,you're a new driver,it includes everything you need for,different roadside situations and it,comes at a competitive price,you'll get a convenient and easy to use,kit without spending a fortune,the collection includes a first aid kit,with adhesive bandages,antiseptic towelettes gauze pads and,much more,in case of an accident you'll be able to,use it for treating most minor injuries,there's also a kit with assistance tools,such as triangles,battery booster cables window breakers,and seat belt cutters,this will allow you to handle dangerous,situations immediately,you'll even get a bonus tool kit and a,tire repair kit,all in all you'll get 156 pieces to help,you on the road at all times,although very helpful in emergencies the,included tools are not of the best,quality,if you need a sturdy high-end set the,kolo sports one may not be the best,choice for you,we also noticed that the jumper cables,are of low quality,they are good enough to transfer charge,from a full battery to a dead one but,not for jump starting your ve

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next fifth section about Urgency Pack Ultimate

Ultimate Roadside Emergency Kit | 6 Must Haves for ICE Vehicles and EVs

Ultimate Roadside Emergency Kit | 6 Must Haves for ICE Vehicles and EVs

welcome to a toolbox DIY in the garage,video I don't do these often I'm usually,doing DIY projects around the house but,we're in the garage this month because,this is the time of year the holidays,where many of us hit the road to visit,friends and family so I wanted to share,with you my ultimate emergency roadside,kit,I'm about to embark on a two-week road,trip so I just got done inspecting my,kit and making sure that everything that,I need is here I'll include links in the,description down below of everything,that you see here so if you think this,this should be part of your kit you can,easily access that,if you like DIY videos and you want to,see more of these or more DIY around the,house we even have some tech videos,please subscribe and click that,notification Bell,this kit is essential for anyone taking,a long road trip but it also has some,Essentials for Electric Vehicle drivers,so I'll make sure and point those out,when we get to each one of those,okay let's dive in on this let's start,with maybe the most important thing and,that's food and water you don't see food,and water here that's because every road,trip we take we always pack water and,snacks if you're sticking to commonly,traveled roads I would say a day's worth,of food should be adequate if you're,going to go off the beaten path or you,know you're going to be traveling,through a severe winter storm which I,don't recommend but sometimes that's,unavoidable I would make sure that you,have enough food and water to last three,days I think that's a pretty good number,equally important is our first aid kit,so let's start with that I really like,this first aid kit it has everything you,need in a nice compact form factor it's,got a standard first aid kit bandages,ointments gauze everything you would,expect out of a first aid kit but it,does have some extras it's got a mini,survival kit flashlight Fire Starter,knife it's got some glow sticks and a,couple of thermal ponchos some swabs,it's a really great kit I do not store,this in the back of the vehicle I like,to have easy access to it so I store it,in the center console,next we have our emergency thermal,ponchos you can actually function while,wearing these which is different than,just the thermal blankets those you just,have to wrap around you these you can,throw over your head and still walk or,repair something they'll keep you dry,they'll keep you warm they're also,reflective for safety they're,inexpensive very compact I recommend,getting at least one of these for every,member of your family probably doesn't,hurt to have some extras as well,next we have road flares I like these,rechargeable LEDs but you can go old,school if you like and get some proper,flares the important thing is to get,some visibility at night so traffic can,see if your vehicle is disabled and keep,a safe distance from you now if you do,like to go old school with just regular,flares that have a flame on the tip just,know those don't last forever and you do,need to pa

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next sixth section about Urgency Pack Ultimate

5 Best Emergency Road Flares Kit

5 Best Emergency Road Flares Kit

let's face it whether you are a car,driver,a motorcyclist a cyclist or even hiker,or,camper you know during night time and,rainy snowy or foggy weather,when the visibility is comparatively low,accidents,do happen and for those life threatening,situations being visible to other,vehicles and rescuers is,one of the most important factors it can,be listed that's when the road flare,comes in handy because,it produces tons of light and is,designed to light up,any given area that can be seen from,distance and therefore in today's video,we're gonna talk about,the five best emergency road flares for,safety based on their visibility,convenience durability and other added,benefits so without further ado let's,jump,into the video outdoor zone is a place,created by a group of outdoor,enthusiasts who are always,out on the field testing new and,innovative,camping backpacking hunting survival,and tactical gear to make buying guides,based,on their performance price and,durability so that you can have,the best experience,be ready for any roadside emergencies,with the garage monkey engineering,4-pack led road flares and affordable,road flare,that'll keep you visible to any nearby,help with just one push you'll get a,working flare light wanting to get,rescuer's attention,and the added benefit of waterproofing,and being unsinkable will help you in,water,also this does not get hot it has nine,lighting modes such as strobe,rotating and sos and a three led,flashlight which are vital for any,uncertainty,while on the road or while camping by,the way weak batteries may not make all,the functions work,overall the garage monkey engineering 4,pack led roll flares may come last on,our list but it's tough enough to reject,something that offers so much while,coming in a very reasonable price point,constructed to withstand extreme weight,the stone point,emergency led road flare kit is an,amazing road flare that can be seen from,farthest away,it features a unique design that can,produce lights with 360 degree,visibility which can be noticed from 2,kilometers away,not just that this can go up to 60 hours,based on what type of model you choose,besides the construction is not,overlooked as this rugged piece of a,gadget can withstand pressure,up to six thousand pounds so even if a,truck goes over it this will still work,just fine,the stone point emergency led road flare,kit is an exceptionally durable road,flare that will serve you well in any,stream condition along with,furthest reaching visibility,a company that has been making,automotive accessories for more than 35,years,the wagon take brings you their fred,road led flare that carries a hefty,number of light modes for versatility,this,ip55 certified flare light features,perfect battery regulation along with a,redesigned switch that will make your,life,easy to switch from 10 light modes,besides this dot compliant flare light,is equipped with 15,leds for better visibility up to 1 mile,this will surely help you be visible,during remo

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next seventh section about Urgency Pack Ultimate

ERLC: SECRET & BEST Private Server Settings | Emergency Response Liberty County Roblox Roleplay

ERLC: SECRET & BEST Private Server Settings | Emergency Response Liberty County Roblox Roleplay

have you ever wondered how or why some,private servers have all blue lights or,all red lights have you noticed on some,servers night seems to be never ending,and have you noticed that in most,private servers fires can be a little,larger than normal well today not only,am i going to share with you the best,kept private server secrets but i'm also,going to share with you the best,settings for your private server to,ensure all players have a lag free,experience and your server runs as best,as possible,this is gonna be a quick down and dirty,video for anyone that's either starting,their server has a server and wants to,improve the quality of their server or,maybe even fellow youtubers that want to,understand how i tweak my private server,and really use some of these settings to,bring what i believe some quality,content to the platform first things,first a lot of people don't know this is,that if you are a private server owner,you do have additional settings the,settings can be found right by the menu,in the sort of faded black font that,says click here for more information,this particular menu is available to,anyone in a private server but if you,are in fact the owner you should be able,to see the edit server settings this is,where you're going to access the back,end of your server now to address some,of the very basic and some of the very,common ones how do we change the,lighting well that's very,straightforward in the premium settings,pack you should be able to see sheriff,vehicle els and police vehicle els so if,you want your sharps to be all blues and,maybe your police to be alright or maybe,even vice versa you have the opportunity,to change those settings here in the,premium settings pack okay don't forget,premium settings pack okay so with the,simple one out of the way let's now talk,about the length of day yes private,server owners do have the ability to,control how long or how short the day is,gonna be and if you look at my settings,right now i have 99999 8989 whatever,that number is i have basically the,longest string of characters i could,possibly type in and that's because i,prefer to 100 shoot during the daylight,in fact if you go visit my channel,you'll notice that the vast majority of,my thumbnails are all in a daylight,background as opposed to a nighttime,background i don't know if there's a,psychology behind this or not but my,daytime thumbnails tend to perform a,hundred times better than any of my,nighttime thumbnails i don't understand,it it is what it is but for creators or,just anyone that owns a server if you're,trying to control the length of day this,is the way to do it and this is why in,some private servers it'll always be,night time no matter how long you stay,in that server a very very common,question i get is how do you use the,camera the way i do when i do some of my,b-roll or when i'm simply shooting some,gameplay and that answer is simple free,cam not every server is going to have,this setting enabled i know i have it,e

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next eighth section about Urgency Pack Ultimate

Building a 72h Emergency Preparedness Kit - More Than Just a Bug Out Bag!

Building a 72h Emergency Preparedness Kit - More Than Just a Bug Out Bag!

guys when it comes to survival and being,prepared you know a lot of people have,bug out bags they'll have something that,they can grab and take with them you,know you may have some supplies around,the house and you know typically there,are supplies around the house for a lot,of the stuff we're going to talk about,but one of the things that's really,important is to keep everything together,I mean have a 72-hour kit this is more,of an emergency kit it can be an shtf,kit I mean it's just something where the,essentials are together here's the one,thing about panic and when something,happens and it goes crazy your chances,of survival decrease when you're,panicking you're making rash decisions,you can't find the essential items that,you need and so this is just a great way,to have it all together in one place now,one of the things just like my bug out,bag one of the problems over the years,has been that I would rob from it I,needed something I would pull it out,especially as a reviewer a gear reviewer,is I was pulling things out of here to,use for different videos or I just,needed different items in here and so,that's one of the things that you've got,to be careful with with your bug out bag,number one don't take anything out of it,if you can help it go ahead and buy,something else to replace it and use it,on the outside but there are times where,a bug out bag is great but if you're,having problems around the home or,you're on the road and you need to go,and you're in your vehicle this is a,great way to have these items together,and you can take them with you even FEMA,suggests that you have some kind of,72-hour kit and have it together and,have it portable so in case you do need,to leave you've got everything together,now before we get into all the contents,one of the big things is knowledge,having all the gears great but knowing,how to use it one of the best resources,though to be prepared is survival,dispatch insider they bring together,most of the names that are really world,renowned in the survival prepping,community and we upload one video,they're exclusive to the insider every,week and so check it out I have a link,down below in the description,guys I base all of my kids on the rule,of three and that's three minutes,without a or three hours in harsh,conditions three days without water or,three weeks without,food medical and self-defense kind of,flow in between that first thing we're,gonna look at though is really your,water water is really important you know,if you're already at home you typically,have shelter even though we're going to,take a look at that as well you need at,least a half a gallon of water of,drinking water every day now most,survival experts will say you need a,gallon of water per person every day but,half of that is for cleaning and things,like that which you definitely need so,here I'm just showing a representation,of three gallons for the three days and,this just kind of covers cleaning and,your drinking water but also havin

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of Urgency Pack Ultimate

Continue the next ninth section about Urgency Pack Ultimate

ReadyWise, Be Ready for Anything! ReadyWise Emergency Food Supply!

ReadyWise, Be Ready for Anything! ReadyWise Emergency Food Supply!

hey brian from garageband hall today we,have the ready wise emergency food,supply um it's got like a bunch of stuff,in here and i got the the smallest,bucket because i wanted to like check it,out,and basically cook everything see how it,tastes,sample everything,as well as show everybody what you get,like in about one bucket's worth uh,anyway it does come with a seal on it,which i've,taken off ahead of time,and,inside,you have all the packets,and on the outside it basically tells,you what the contents are the,ingredients,of each of the meals,and the servings,as well as on each,package,so you get each package both is about,like,four servings per each one so if you got,a family of four you should be able to,go about like about two days in an,emergency situation,so this is the,brown sugar and maple grain cereal,this is a savory stroganoff so that's,like a lunch or dinner,apple cinnamon cereal so it's another,breakfast,orange drink so you'll be able to make a,lot of servings out of this,so,you have a southwest,rice and beans,you have a creamy pasta and vegetables,and then in this one this is going to be,your uh,your tomato basil soup,and pasta,and then the last thing in here is this,is going to be your like your whey milk,so it's like kind of like a protein,fortified milk product,and then,it's going to give you basic,directions on how to prepare,each of the packets,so,and that is that's it you can also use,this to carry water and or store all,this stuff in,but uh i'm going to show how you make,one of these and then i'll show you,everything spread out on a table like,how much food it actually makes just to,give you an idea and again this is kind,of like their uh,the regular one bucket food supply so,anyway,let's get to it,all right so this is the orange drink,and it calls for two tablespoons for one,cup of cool water so this is a half a,gallon pitcher so we're going to use,half the mix or we're gonna use,basically uh,eight scoops of two tablespoons if that,makes sense anyway this is the two,tablespoon,we're gonna cut the pack open,and it says remove oxygen absorber,inside so we're going to take a look for,that,and that is your oxygen absorber so,obviously it says do not eat,and then so we're going to go for eight,scoops,so that's one,two,seven and that's your eight,okay and we got half a packet left so,we're going to put this back in here,and we'll seal this up to use later,and make sure you use chilled water,and we just mix it around,and we'll let this sit and absorb for a,little bit,and then we'll pour ourselves a glass,all right all right so we made the brown,sugar and multigrain here and the apple,and cinnamon cereal there,um this took three and a half cups of,water,and the apple cinnamon took uh one and a,third cups,and i said it,took about about 15 minutes after we,boiled the water and then we let it sit,so,it's basically ready to serve,and just give you an idea of how much,this made this made up a,good portion and that stuff looks great,so we ar

Congratulation! You bave finally finished reading Urgency Pack Ultimate and believe you bave enougb understending Urgency Pack Ultimate

Come on and read the rest of the article!

I am a shopify merchant, I am opening several shopify stores. I use ppspy to find Shopify stores and track competitor stores. PPSPY really helped me a lot, I also subscribe to PPSPY's service, I hope more people can like PPSPYÔľĀ ‚ÄĒ Ecomvy

Join PPSPY to find the shopify store & products

To make it happen in 3 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Shopify Store
2M+
Trusted Customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial