TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Find Shopify App — it's free
BACK

TikShop - Cơ hội lớn 2022 | Phần 2 - KOC kiếm tiền trên tiktok

khi Lucy các bạn hoàn toàn có thể nhận,tiền khi mà các bạn ghim những cái video,lên trên đầu này các bạn sẽ tiền một,trận hàng đúng không các bạn quay video,quảng cáo cái sản phẩm đấy và sau đó các,bạn có thể Ghim lên đây ví dụ như ghi,một tuần thì được bao nhiêu tiền ghim 3,ngày thì bao nhiêu tiền ghi một ngày chỉ,bao nhiêu tiền đó thế hoàn toàn có thể,kiếm tiền được dùng bằng cái việc này,tao ghi video lên đây như thế nào ngoài,cái việc là chúng ta gì ở ngoài cái việc,là chúng ta gắn một cái được Linh lên,trên này được ngoài chuyện cho tao Cắn,một cái đường link phía trên này đó thì,chúng ta hoàn nó phải ghim đây hoặc là,sau này chúng ta có cái cái giỏ hàng đây,thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể,gắn lên sản phẩm của những cái bên khác,vào được để chúng ta là chúng ta nourish,đúng không ạ thì chúng ta đã ăn ăn tiệt,Ok đó là một số những cái mà chúng ta,cũng có thể là là biết được để chúng ta,có thể tận dụng Kênh À thì ra là nó có,rất nhiều cách kiếm tiền mà chiều nay,mình like chim khá là vội buổi chiều,buổi tối hôm qua mình lịch livestream,ngày hôm nay nhưng mà sau đấy là mình,lại thôi nhưng sao nó chiều nay mình lại,quyết định livestream trên Anh chưa,chuẩn bị được cái gì cả nay hôm nay mình,nói hoàn toàn là theo nói nhớ gì nói đấy,chứ Mình chưa có sắp xếp quá nhiều về về,cái phần này,chắc là buổi sau thì mình sẽ nói nhiều,về cái phần là một cái seller một chào,bán hàng ở trên Tik Tok thì chúng ta cần,chuẩn bị những cái điều gì cụ thể để cho,anh chị có thể hoàn toàn chúng ta có thể,áp dụng được trong các buổi sau nhé buổi,này mình sẽ nói những phần khác Ok chưa,Ok rồi,cái phần Donut ở trong cái phần,livestream để chắc anh chị cũng đã anh,chị em ở đâu mà biết rồi đúng không các,phần đôi mắt ở trong livestream thì vừa,rồi tóc đã bước ra một cái nữa đó là một,cái ở trong cái phần cài đặt này nó gọi,là tính năng kiếm tiền nó ra là mình,thấy nó cũng không kiếm được nhiều tiền,lắm đâu anh chị em hoàn toàn có thể vào,trong cái phần cài đặt này trong phần,công cụ dành cho tác giả này thế Chị có,thể nhìn thấy là ở trong này nó sẽ có,phần gọi là các phần kiếm tiền này phần,kiếm tiền này cái quần này nó sẽ hơi,khác với lại,với lại,ở bên anh bên Mỹ lắm Nó sẽ hơi khác một,chút đó là bên anh bên Mỹ Vân Vân Nhật,Hàn các thứ Thì cái phần này nó sẽ là,cái phần có chúng ta có thể là kiếm tiền,bằng số lượt view thì chặn số lượt view,nha số lượt view dựa trên số lượt view,nó giống như trên YouTube nhưng nó khác,bên túc một chút là gì Là cái số lượng,tiền này nó có giới hạn chúng nó không,như bên chút đầu bên YouTube là cái số,lượng tiền là chúng ta cũng nhiều view,là phải nhiều tiền không ạ Nhưng ở bên,thế Tao sao cũng được quý khoảng bao,nhiêu tiền đấy mà sẽ ở chia cho các cái,Crystal rồi ạ dựa theo số lượt view số,lượng và Vidal của Eclipse đấy còn ở,trong cái phần kiếm tiền Nó vừa mới mặt,ở Việt Nam đây thì đó là cái phần gọi là,phần quà tặng thì đúng hơn Mặc dù bên,ngoài nó đi là kiếm tiền đó Thật ra là,đưa nó đúng là kiểm tra thật nhưng mà,mình thấy nó l

The above is a brief introduction to TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Let's move on to the first section of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

LIVE TIKSHOP 001 - Cara Daftar Tiktok Shop Terbaru 2022 Bangmusa Official

LIVE TIKSHOP 001 - Cara Daftar Tiktok Shop Terbaru 2022 Bangmusa Official

Oke Assalamualaikum warahmatullahi,wabarakatuh,buat yang baru ketemu dengan channel,saya salam kenal aja ya dan buat,semuanya semoga sehat selalu ya Nah pada,video kali ini saya akan membahas,mengenai tik tok tok ya Jadi ini ada,live big shop 001 dan akan ada live,002003 dan seterusnya ya,jadi video kali ini yaitu pembahasan,mengenai tentang bagaimana cara,mendaftarkan Tik Tok shop nah,jadi nggak usah lama-lama ya langsung,aja ya saya ke,meja bundar ya langsung kita gas oke nah,di video ini,di sini bisa lihat ya,kita langsung aja untuk mendaftar di,awal bisa langsung ke sini ya,ketik aja di Google ya di Google ya di,Google langsung aja diketik di Chrome,bisa ya Nah atau mungkin di browser lain,juga bisa langsung ketik aja di sini,tiktok tiktok Selor ya tiktok seller,atau tiktok sok Nah setelah itu langsung,aja masuk ke login tiktok seller atau,tiktok,setelah itu nanti di sini ada si atau,pendaftar ya daftar ya saya langsung,daftar di sini dimasukin aja nomor HP,verifikasi kode dan nomor hp-nya,emailnya verifikasi kode yang dari email,itu langsung passwordnya konfirmasi,password lagi setelah itu sami ya Nah,setelah di Sampit nanti itu bakal,seperti ini ya teman-teman ya bakal,seperti ini nah,di sini,ketika sudah daftar nanti bakal,tampilannya seperti ini namanya di sini,tuh masih nama bawaan awal pendaftaran,ya belum ada nama tokonya Nah setelah,itu gimana caranya biar ada nama tokonya,Nah tekan verifikasi ya karena saya tadi,sempat masukin dokumen yang salah ya,jadi,agak error ya bukan error sih sebenarnya,gagal ya karena salah ya kepotong ya,jadi di sini langsung kita aja Klik di,sini verifikasi ya yang ada tombol,verifikasi ya verifikasi,setelah itu bisa,dimasukkan di sini ya nah,di sini nih bisa masukkan bisnis jadi,kita bisa ada dua pilihan yaitu koperasi,dengan bisnis perorangan nah,karena saya di sini bisnis perorangan,jadi saya pilih bisnis perorangan Nah,setelah itu masukkanlah nama tokonya ya,Tokonya di sini bisa berupa brand ya,karena di sini Saya lagi daftarin,bumi Grand coffee ya jadi di sini bisa,berupa brand ya nama brand atau mungkin,nama tokonya Ya intinya di sini nama,brandingnya lah ya Bisa ya Nah atau,mungkin nama doinya ya bisa juga ya,setelah itu pilih KTP ya KTP atau,password ya Nah kalau saya di sini pilih,KTP ya karena tadi di sini saya salah,jadi saya ulang dulu ya Nah setelah itu,masukkan KTP setelah dimasukkan ktp-nya,klik yang bagian pojok kanan bawah,simpan ya Nah tapi di sini saya mau skip,dulu ya karena,ada yang bakal tampil di layar ya jadi,saya akan kita live ya Jadi ini,data-data pentingnya Jadi saya ganti,dulu ya saya ganti ya Nah itu klik,simpan,Nah kalau nanti bakal muncul kotak gitu,ya Ada tulisan konfirmasi ya konfirmasi,Saya nggak bisa memperlihatkan di layar,ya karena nantinya takutnya,datas data yang saya masukkan bocor ya,masalahnya ini datanya orang ya Kak,setelah itu di sini ya di sini siapkan,toko Anda oke ya ada verifikasi dokumen,lagi di prosesnya setelah itu unggas,satu produk nah satu produk ini,K

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next second section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Clothing Stores Must Have Shopify Apps 2023

Clothing Stores Must Have Shopify Apps 2023

All over.,One Christian here,,123 is around the corner.,I want to give you,the must have Shopify apps for 2023.,The apps I'm talking about each cover,a specific area of your business,and we have hand-selected them,to give you the most bang for your buck,and stick around till the end,because we have one app that we haven't,really talked about before.,I think it started now.,As you know, we've done,a few videos on apps,that you should have,on your Shopify store,,but this one is a little different.,I have eight apps for you.,I make sure to select these apps,that bring a set of features,that will help you,either sell your products easier,or you have better data or having,just better speed, better,user experience overall,from communication,apps to user generated apps to SEO.,And like I said, stick around to the end.,So we have a TikTok app actually,that's pretty cool.,So starting at number eight is Shopify,Inbox.,Now Shopify Inbox is a chat, essentially,a chat feature that Shopify has created,so that customers can come to your store,and just talk directly to you,without having to necessarily,send emails or anything like that.,Now having this sort of chat feature,within your store is very important,because if,customers have any sort of question,whatsoever,,they have the ability to just,click on the chat button,and getting communication with you,or someone from your team.,Now something cool about this,is that you can also do,,just like with a lot of different,tools out there that do chat.,When you click on Start Chat with us,,you also have instant answers.,So if you have sort of the fake queue,like the frequently asked questions,,you could definitely include them,right within here.,So that is just a little bit easier,for the customer,and they don't have to necessarily type,anything.,They're just right within here.,It's like, How can I hide it?,Um,,what should I do?,A free ad inbox that's kind of cool.,And these are automated responses,based on, on those questions.,So they still kind of get that chat,feel even after they click on something.,So it's not like,they're being taken,to someone page on your website,with the information.,They're still sort of getting that chat,messaging back and forth.,And as you can see right with them,here, you can still go ahead and say,,I still need assistance.,So maybe that article wasn't good enough.,You can still go ahead and do that.,Like I said, this is,a great way,for customers to be able to contact you.,Now, the app,that we're recommending here,,obviously there's,going to be alternatives,out there, right?,You may be using something different,for a chat feature.,So with all of these, just remember that,there's definitely alternative,to all these.,I'm trying to go either the cheaper route,or if there's an opportunity,to have a free app,,then I'm going to go ahead,and suggest that one.,Obviously,,if I do think that,there's something out there,that will be a little bit better,,that I'll try to suggest that.,But like I sai

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next third section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ MỞ GIAN HÀNG TIKTOK SHOP TRÊN KÊNH TIKTOK ĐƠN GIẢN | TRƯƠNG HẢI ĐĂNG

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ MỞ GIAN HÀNG TIKTOK SHOP TRÊN KÊNH TIKTOK ĐƠN GIẢN | TRƯƠNG HẢI ĐĂNG

Hi xin chào các bạn lại đang đây cho cô,dâu năm nay đang sướng dẫn cho bạn một,cách chi tiết cụ thể làm sao các bạn có,thể đăng ký một cái gian hàng trên,laptop giống như thế này các bạn là công,ty các bạn là hội kinh doanh hơn hay là,các bạn là cá nhân Các bạn đều có thể,đăng ký vào mỗi được tiếp shop để các,bạn bán hàng kinh doanh mà các bạn có,thể là kiếm tiền Kiếm tiền affiliate,trên laptop được rất là đơn giản luôn,Nếu bạn thấy video này hay thì các bạn,cho mình 1like và đừng quên Đăng kí kênh,chưa official để xem nhiều video hướng,dẫn của năng lượng Tik Tok với top nhé,Còn bây giờ chúng ta vào nội dung chính,của video thôi,Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn,đăng ký cái tài khoản tiptop shop nha để,các bạn mọi thắc shop nha chị đầu tiên,các bạn vào cái trang web của chích top,Center này thì các bạn vào với đường,Liên nè các bạn vào với đường Liên gạch,Việt Nam chống tiktok.com này thì cái,đường link để đăng ký Tik Tok Việt Nam,này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của,video này hoặc rồi,ý kiến bình luận hết bình luận mình sẽ,ghi trong phần đầu tiên các bạn vào liên,bang sẽ thấy nha Rồi sau khi bạn vào cái,trang web là Tik Tok solo sinh tôi rồi,thì sao cái gì tiếp theo là các bạn sẽ,đăng nhập hoặc đăng ký vào cái cái trang,này ở thế giới đây nè cho các bạn hay,quyền lựa chọn nè Thứ nhất là các bạn có,thể dùng cái tài khoản laptop của bạn,các bạn đăng nhập vào luôn có cái thứ,hai là bạn sẽ đăng ký đăng ký mới ví dụ,đây thì các bạn bấm vào đăng ký thì các,bạn sẽ đăng ký bằng số điện thoại mới,email mới,vào sau đó bạn nhập password rồi các bạn,xác nhận và sau đó bạn sẽ có một cái tài,khoản là Sara Center và sau đó các bạn,sẽ ở liên kết của thịt với cái tài khoản,ơi Tik Tok của mình vào các bạn Nhớ lại,cái tài khoản Sony Center này nó khác,với cái điện thoại laptop của bạn nghe,và nếu mà muốn đơn giản hơn nếu các bạn,có thể phải nước tóc rồi thì có bạn cứ,việc của bạn bà bấm vào bây giờ đây này,size with your account này cho bạn bấm,vào đây và sau đó các bạn có thể sử dụng,make quét mã QR Code Ừ vậy tốt của bạn,hoặc là các bạn Nhập ID email hồi là số,điện thoại của bạn vào đây thì cái việc,tiếp theo Các bạn bấm vào đăng nhập thôi,ví dụ đây em sẽ chọn đăng nhập gần bằng,cái này thì cái phần này thì phần đăng,nhập này khá đơn giản cho nên xin phép,lên sẽ cắt like nha Rồi sau khi bạn đăng,nhập vào xong thì nó sẽ xuất hiện với,giao diện kiểu như voi ủy quyền chứ cho,tiếp shop shop muốn đọc một số các thông,tin của bạn thì bạn đồng ý ủy quyền thì,vẫn bấm chủ ủy quyền thôi,ạ sau khi nhắn chưa ủy quyền thì nó sẽ,chuyển sang các trang này và các bạn,nhập số điện thoại của bạn vào và sau đó,các bạn bấm chữ Senko để gửi mã về đến,xác nhận đó Rồi sau đó các bạn bấm nét,nha Cái phần này thì đang sẽ cắt cho nó,qua nhanh nha,Rồi sau khi mình xác nhận xe xong số,điện thoại cho nó thể chuyển xem cái,trang này Welcome to Việt Nam tớ topshop,xe Exciter nè và bấm start earning a,Anh ở trường nên thế giới thiệu cho bạn,một số với tính năng thôi bạn cứ bấm có,ít thôi

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next fourth section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Tạo Webshop Bán Hàng Trong 30p Bằng Tikshop

Tạo Webshop Bán Hàng Trong 30p Bằng Tikshop

Ừ ok Hi xin chào các bạn thì ở video Thứ,hai này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn,tạo một cái Web Shop hạt cơ bản thì đầu,tiên mình phải đăng ký cái tài khoản,trước mình sẽ vào phần đăng ký cái user,name nay mình có thể để nó là chở hàng,mình nên còn đi đặt tí xíu nữa mình đổi,sau cũng được không sao nha Còn Bó,218.000 đúng không,tiếp theo là mình sẽ nhập mail của main,Okay,tiếp theo là mình sẽ nhập kết nối điện,thoại,tiếp theo mình sẽ nhập mật khẩu,đâu nhỉ do khỏi mang ký ức,ở đây là các thông tin cơ bản để nguyên,đăng ký mỗi webshop nha,đây Các bạn chơi một sữa cho nó xong,ạ sau khi đã đăng ký thành công này Chào,mừng các bạn là để gửi webshop thì mình,sẽ lưu cái điện thoại nó lại Để sau quên,Đăng nhập thấy nó sẽ đơn giản hơn Ok Thế,đây là do diện những cái Menu mày muốn,làm nha xem chi tiết,Ô,thế mình sẽ không có đi vào cái hưởng mà,mình hướng dẫn các bạn tao cái bằng cái,việc nên lại cái màu này bên tao đang,chẳng qua lại khi Toàn Thị những mẫu nhà,đẹp với tao không Bạn có thể hiểu về ý,là nội dung thì mình không nói mà mình,sẽ đi vào cách và các bạn tạo từ một cái,chằn chặn luôn một cái cha mày chưa có,gì hết thì mình sẽ hướng dẫn đầu tiên,các bạn sẽ vào phần thông tin của cửa,hàng của mình,Ồ thông tin cửa hàng ở đây tên shop này,các bạn thấy đó,em mình nó phải để nó là trà như bên,mình sẻ hôm nay đi sẽ ra bố mày nói về,khả năng lên chở hàng quán không phần,quá đi,Ok Linh cửa hàng là cái gì mà mình sẽ,đấy thì nó sẽ gỡ cái này nó Cái này gọi,là Linh cửa hàng mình cái này để nó gọi,là mình để theo tên thương hiệu luôn,xuống thôi anh điện thoại mà nó sẽ hiển,thị trên menu của mình,ở địa chỉ nào mình cập nhật vào cho,những ai nấy ở 160 đưa số 2,mà thuốc ctc đúng không Ok tiếp theo là,mô tả mô tả của nhà hàng Tìm mô tả nên,nó sẽ thử,người ta sẽ đến kiểm tra Google cho nên,cái này mình sẽ nhập nha Chẳng hàng như,là,menu của anh,của anh Anh cung cấp,tất cả các em ở,Sài Gòn,họ xếp đưa cho nó chở hàng cái này các,bạn Hiện tại sao nó cho nó lên top của,con cái này là tùy vào năng lực của các,bạn ta,a tiếp theo là ảnh đại diện ảnh đại diện,thì mình sẽ trò như là một cái logo đầu,tiên các bạn sẽ vào căn và các bạn thiết,kế cho mình một cái logo,tùy thôi Nếu như các bạn có hàng sẵn hay,là ảnh avatar có ai gọi thì cứ đưa lên,con đều không có thể bên nhỏ đây lâu rồi,ừ ừ,Ừ ok Minh nhập logo thì nó sẽ ra những,cái logo như vậy đúng không Mình có thể,tròn qua những cái bất kỳ tùy vào cái sở,thích của mình chở hàng nhưng tròn cái,logo này đừng để nó là ông trùm của anh,thì nó sẽ thành có Logo của mình,ừ ừ,Ừ,cái này tôi vào cái kem thẩm mắt thẩm mỹ,của mình thôi cho nó ra Xấu hay đẹp cho,mình cái này thì mình sẽ,ừ ừ,Ừ ok,kiểu chữ hai tên các bạn cái này thì,mình sẽ không có đi trực tiếp,Ừ,Ok cái này chửi nó cứ tưởng nha các bạn,có thể trò những cái chữ nào nó đẹp hơn,A,mình sẽ đi chi tiết luôn thì mình sẽ tải,về 1,ạ sau khi tao xong thì mình sẽ cho nó,thêm các ảnh bia nữa,Ở đây có cà phê thì cái này các bạn sẽ,từ tiết kiệm nhà chở hàng liên minh thế,mày,ở đây,Á,và

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next fifth section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

CARA DAFTAR TIKTOK SHOP TERLENGKAP | CARA JUALAN DI TIKTOK SHOP

CARA DAFTAR TIKTOK SHOP TERLENGKAP | CARA JUALAN DI TIKTOK SHOP

wuh,Hai,Oke Langsung aja di sini aku mau klik,Google Chrome,sini aku ketik tiktok seller,Hai,aku pilih yang No 2 ini Yang aku,lingkarin,hai hai,Hai nah ini dia tiktok.hot seller center,jadi disini itu ada dua pilihan Kalian,mau login pake tiktok yang lama atau,mungkin kalian pengen bikin tiktok baru,khusus untuk jualan online shop Nah,karena aku baru punya tiktok pribadi aja,di sini aku pakai tiktok aku yang lama,ya di sini aku klik yang aku lingkarin,ini aku pakai tiktok yang lama gitu,Hai,di sini aku pilih yang atas ini,Hai jadi di sini aku mau log in dulu ke,tiktok Aku udah di sini aku mau login,nya itu pake nama tiktok aku ya sama,kata sandinya di sini aku percepat aja,ya karena ini login di tiktok aku gitu,nah ini ada verifikasi gambar jadi,tinggal digeser aja tinggal Ngikutin aja,ya puzzlenya,Hai Oke ini udah berhasil,nah ini lagi loading dulu,hai hai,Hai Oke selanjutnya di sini aku harus,diisi dulu informasi dasarnya ya di sini,yang pertama aku toko berada di,Indonesia pastinya ya karena aku di,Indonesia oke level yang kedua disini,untuk jenis bisnisnya adalah bisnis,perorangan ya nek lagi untuk yang ketiga,nama tokonya di sini aku,Tulisnya itu lovely official,terus di sini aku masukkin eh alamat aku,Nah di sini aku percepat aja ya,I,Max lagi nih untuk nama kontaknya di,sini aku tulis nama aku,terus XL lagi di sini aku masukkin nomor,handphone aku ya,Nah di sini aku pilih yang sama seperti,alamat gudang jadi aku hanya masukkin,satu alamat aja gitu Nah di sini aku,klik contreng dan aku sini klik,berikutnya,hai,oh ya di sini aku ada yang lupa nah,ternyata aku lupa masukin apa namanya,Provinsi mana jadinya pas aku mau klik,selanjutnya itu malah nggak bisa Nah di,sini aku memasukin dulu itu aku dari,Depok ya liriknya,hai oke udah semua sekarang aku udah,menyetujui dan aku klik berikutnya keras,lagi untuk verifikasi yang kedua di sini,aku masukkin jenis identitasnya itu aku,pilih yang KTP terus di sini aku apa ya,foto KTP gitu ya tadi sini aku percepat,aja ya guys picauly tiktok.hot seller,center itu harus masukin KTP gitu guys,Oke aku udah masukin ktp-nya sekarang,aku Scroll ke bawah di sini aku masukin,nomor KTP tapi aku percepat aja ya Dan,aku Scroll ke bawah ternyata otomatis,udah dan nama aku dan tanggal lahir aku,sekarang aku klik simpan,Hai Nah jadi ini udah diproses jadi lagi,ditinjau gitu nanti aku akan dapet email,Jadi ini dia aku dapat balasan dari,tiktok shop dan sekarang aku udah mulai,bisa buka toko di tiktok Sob jadi aku,dapet email seperti ini itu tandanya aku,udah berhasil,Hai,Oke teman-teman jadi sebelum lanjut ke,upload produk di sini juga aku mau kasih,tahu dulu jadi kamu itu wajib masukin,informasi lagi nih Informasi pribadi,selain KTP tadi yaitu kamu wajib banget,masukin nomor rekening dan pilihan,ekspedisinya kamu Klik yang gambar orang,nih kamu klik aja klik profil penjual,jadi tadi kan aku udah masuk ini,informasi akunnya itu seperti email dan,nomor telepon segala macem Terus kalau,untuk informasi penjual itu seperti fo

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next sixth section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

How to Sell on TikTok Shop | TikTok Shop UK Sellers | Getting Started Lesson 01

How to Sell on TikTok Shop | TikTok Shop UK Sellers | Getting Started Lesson 01

be a part of the rapidly growing,ecommerce platform adopt new ways of,selling online,start your tick tock shop journey today,depending on the destination market,sellers may sign up as an individual or,a corporate type of seller once the,seller has submitted the necessary,identification documents or business,registration the account verification,process will be initiated to avoid,application rejections sellers should,ensure that the representative name,provided on the tick tock shop account,has to be consistent with the registered,name provided on submitted documents,the business scope and operating,validity period must be aligned with the,specified information on submitted,documents,all documents provided should be valid,and not expired during the seller,verification process,and the uploaded compass must be clear,and legible so that our onboarding team,will be able to qualify the seller,account accordingly,when tick tock users browse on the,platform the shop logo and shop name are,the first things that they will see,the seller must choose a logo that,captures the essence of their brand,when it comes to choosing a proper shop,name we encourage our sellers to choose,a shop name that is unique easy to,remember and accurately represents their,commercial business,several guidelines must be,considered we encourage our sellers to,get familiar with our tick tock shop,naming policy,it's essential to set up a proper,tick-tock shop profile,sellers must complete their seller,information,business information,pickup and warehouse address and brand,association if they have the proper,authorization from the brand owners to,avoid any payment delays sellers must,link their bank account accordingly,once the seller account has been,verified and approved the seller is now,ready to upload their first product all,products must meet relevant laws,technical standards and regulations of,the destination market,some products are not allowed to be,listed on tick-tock shops platform or,are currently not supported,some products may need to go through a,qualification requirement review and,approval process,listing a valid product is one of the,most critical policies on tick tock shop,hence from time to time sellers must,check are tick tock shops restricted and,prohibited product guidelines,to boost conversion rates the seller,must complete an informative product,description page the product name must,be accurate concise and includes the,necessary product specifications,share what's in the box,and other product inclusions package,weights and dimensions warning details,and upload clear images and videos,sellers may include brand names only if,the necessary authorization from the,brand owners were provided,selecting the wrong category will be,considered as a breach of tick tock,shop's product listing policy

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next seventh section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Cara Belanja Di Tiktok Shop | Tutorial Tiktok Shop | Tiktok Shop | Belanja Di Tiktok Shop

Cara Belanja Di Tiktok Shop | Tutorial Tiktok Shop | Tiktok Shop | Belanja Di Tiktok Shop

Hai,free wow,wuw wow,Assalamualaikum warahmatullahi,wabarakatuh Halo teman-teman semuanya,kembali lagi di youtube channel aku Lia,Yulianti Fathonah nah di video kali ini,aku akan memberikan tutorial cara,belanja di tiktok CEO Death teman-teman,nah sebelum lanjut ke tutorialnya,pastikan kalian udah Tekan tombol,subscribe dibawah karena subscribe itu,gratis Oke sekarang kita langsung aja ke,tutorialnya nah pastikan kalian harus,buka dulu aplikasi Playstore kemudian,kalian bisa ketik aja Tik Tok,nah kemudian disini kalian update ya,aplikasi tiktok nya dan aplikasinya itu,bukan Tik Tok Lidya teman-teman tapi,tiktok yang ini tiktok yang biasa Oke,kalau sudah kalian update kalian bisa,buka aja aplikasi.tik.tok,Hai nah kemudian apabila kalian lihat di,beranda misalkan kalian tertarik dengan,produk yang ada di epipe teman-teman Nah,kita bisa Klik aja lihat produk,Oke kemudian kalian Tinggal pilih aja,produk yang akan kalian beli kalian bisa,Klik aja ya produknya Oke Guys kalian,tinggal klik aja Nah di sini aku mau,beli produk dari tiktok Shop,Hai Nah di sini aku klik tiktok yang ini,Oke kemudian di sini aku mau beli bantal,Nah di sini aku mau beli bantal Harvest,ya teman-teman tinggal di klik aja nah,dan ini gratis ongkir ya teman-teman,pengiriman gratis nah enaknya belanja di,tiktok itu ongkirnya gratis Guys oke,Guys kemudian kita bisa Klik aja tambah,ke troli nah kalian bisa pilih,variasinya ya guys Nah di sini aku pilih,bantal satu bantal 1 sarung bantal Oke,Guys kemudian kita bisa Klik aja,konfirmasi kalau udah kalian bisa juga,kunjungi tokonya tinggal di klik aja,kunjungi,Hai,nah kemudian kalian bisa pilih aja,produk yang akan kalian beli Nah,misalkan yang ini ya guys tinggal di,klik aja produknya ke,Hai nah kemudian kalian bisa Klik aja,tambah ke troli,hai oke Guys produknya sudah di,tambahkan ke troli Nah kita bisa Klik,aja troll Iya teman-teman yang ada,diatas sini,hai oke kemudian kalian bisa pilih aja,guys produknya nah kalian bisa juga,belanja produk lebih dari satu ya Nah,kemudian kalian bisa Klik aja tambah ke,troli nah kalian Tinggal pilih aja ya,variasinya misalkan di sini pilih warna,hijau kita bisa Klik aja konfirmasi nah,produknya akan masuk ke troli ya,teman-teman Oke kita bisa Klik aja troli,Oke kita bisa Klik aja produk yang akan,kita beli misalkan yang ini ya,Hai Kemudian dari toko lain Klik yang,ini klik,Hai nah totalnya,76500 kita bisa Klik checkout,hai hai,hai oke Guys ini adalah produk dari dua,toko ya kita bisa check-out sekaligus,nah kemudian kita bisa Klik aja alamat,Nah di sini kalian bisa tambah alamat ya,tinggal diklik aja kalian Masukkan nama,nomor handphone kemudian Kalian juga,pilih wilayahnya Alamatnya harus lengkap,ya harus detail kalian kasih patokannya,juga kemudian kalian bisa simpan aja,alamatnya dan bisa Klik tetapkan sebagai,default biar kalian nggak usah ketik,alamat lagi nantinya Oke kita bisa,kembali aja oke Guys kalau udah kita,bisa Scroll aja ke bawah nah kemudian,kita bisa tambahkan pesan juga disini,misal

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next eighth section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

TIPS ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU HẤP DẪN - HAY HO

TIPS ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU HẤP DẪN - HAY HO

hai đứa to home Coffee store ở cơn say,ta la la gì đó còn rất nhiều thương hiệu,Mình thấy có hay không đều lạnh mà là đã,sáng lập đã đặt tên vào ngày hôm nay hãy,sẽ cùng chia sẻ con người về cách đặt,tên cho thực hiện sao cho hai ấn tượng,dễ nhiều nhé Ở nếu như là mình có ý định,mở cửa hàng nào đấy hay là bắt đầu một,sát nào và mình chia thành ý tưởng này,dành cho mọi người cả những là này có 2,câu hỏi mà mình sẽ điều này đầu tiên đó,là mở cửa hàng thì mua bán trái nghỉ,hoạt động trong lĩnh vực nào có thứ hai,đó là đây là gì Và nó Vòng tay này hãy,chia sẻ với các bạn khác ít để đặt tên,thương hiệu của bạn sao trong hiệu quả,ngắc bây giờ thì chúng ta sẽ không bắt,đầu thì mỗi người sẽ có những cách đặt,tên cho thương hiệu khác nhau và tiêu,chí để cho mọi người cảm thấy hài lòng,đã được hạn chị sẽ có 5 tư thế mà đặt,tên cho danh hiệu đầu tiên đó là dễ đọc,thứ hai là trí nhớ chúng ta là không gây,nhầm lẫn nên đổi,Ừ thứ tư là có thể thể hiện được nhiều,hoạt động và cuối cùng đó là có câu,chuyện có thể hiểu vậy để đạt được 5 yếu,tố này khi bạn đặt tên 1 triệu mới thì,chúng ta sẽ làm như thế nào sau đây xảy,đến chia sẻ cắt ít là hại hay thường,dùng ở Tuy nhiên thì mọi người sẽ thắc,mắc là nhiều khi Mỹ tên rất là khó bởi,vì là nghĩ mãi nghĩ mãi như hoài không,ra nhưng mà đôi khi mình nghĩ nhiều quá,về tên hiệu của mình là gì nên là khi,mặt đang lái xe ngoài đường đỏ tưởng ý,tưởng lóe lên hay là đơn giản đi đổi đá,cho nó thì đang lang thang Lang thang,đỉnh gần chỗ đã rồi mình đầu ra lênh,láng ra tín hiệu của mình là một người,làm biết không Đó là một trong cái yếu,tố gọi là năng lượng hấp dẫn khi mà mình,gửi cái mắc mỗi một mình nhiều và vũ trụ,đến nỗi mà cũng có thể đang nhất thời,thì có thể đáp ứng hồi đáp cho tay cái,thông tin của đang cần Đây là thích con,nhỏ thôi nhưng mà liên tiếp mà Cụ thể là,có thể khắc phục ngay đó lại ừ,Ồ thông thường khi mà phải đặt tên cho,một thử nghiệm mới thì hãy sẽ dùng một,tờ giấy và bút để biết tất tần tật những,từ mà hãy nghĩ có thể Cái quan điểm của,mình và có bệnh yếu tố mà hãy có thể gọi,cho mọi người nhưng mà đặt tên thương,hiệu đầu tiên đó là từ vựng thứ hai là,Miêu tả thứ ba là sự kết tắt cái tơ là,sao đời của dự án thứ năm là các link,dưới sau đó cả những và cuối cùng là,Tướng Quân Đỗ Ông ví dụ nhá Khi mà mình,muốn mở cửa hàng hoa thì hoàn toàn có,thể lách đã rất cẩn thận từ bảo thể liên,quan đến hoa cũng là nguyên nhân cắm hoa,thì anh thì khác thì là gì chúng sanh,trong nổi tiếng quê hương của các loại,hoa hay là những xanh của những vạt hoa,rồi có thể làm cách đọc những từ ruy,băng hay là cái cách bó hoa nở Thôi tất,cả mọi thứ Bạn có thể nghĩ ra nhưng mà,mình thiệu của mình vào này có một cái,chết mới chia sẻ thêm mọi người đó là,khi mà chúng ta những cái,vì con ghép mới thì chúng ta hãy tạm bỏ,qua những suy nghĩ như ý tưởng đến với,chúng ta ngay từ ban đầu thì những ý,tưởng đó là lý tưởng mà ai cũng mình ra,được và tạm thời của mình Chúng ta sẽ,nghĩ nên nhiều nhiều hơn nữa để xem là,chúng ta đào sâu hơn chỉ ý

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Continue the next ninth section about TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

TUTORIAL LENGKAP JUALAN DI TIKTOK SHOP | Cara Jualan di Tiktok Shop Untuk Pemula 2022

TUTORIAL LENGKAP JUALAN DI TIKTOK SHOP | Cara Jualan di Tiktok Shop Untuk Pemula 2022

Hai di video kali ini aku kan Jelaskan,benar-benar lengkap mulai dari Gimana,cara daftarnya cara upload produk cara,atau pesanan sampai Bagaimana cara,mencairkan saldo dari tiktok shop,Halo assalamualaikum teman-teman,semuanya balik lagi bareng aku unik di,channel unik aku tuh sebenarnya udah,lama banget pengen bikin tutorial jualan,di tipe cowok tapi baru kesampaian di,video kali ini jadi pastikan teman-teman,nonton sampai selesai pasti temen-temen,Udah nggak asing dengan yang namanya,aplikasi.tik.tok nah di tiktok itu kita,udah bisa jualan teman-teman nah,pengguna Tik Tok Itu biasanya hobinya,itu Scroll skrub video dan ketika ketemu,video yang menarik mereka kan gampang,untuk check-out jadi tempat belanjanya i,fanatik blogshop Nah kita nggak bisa,langsung jualan di aplikasi tik tok Tapi,kita harus daftar dulu melalui website,tiktok seller nah caranya itu gampang,banget nanti teman-teman tinggal ikutin,aja step-step yang aku akan Jelaskan,nanti di video kali ini aku akan,Jelaskan benar-benar lengkap mulai dari,Gimana cara daftarnya cara upload produk,cara atau pesanan sampai Bagaimana cara,mencairkan saldo dari tiktok shop,sebelum lanjut Nonton videonya,teman-teman jangan lupa subscribe dulu,dan Nyalakan lonceng notifikasinya,Hazard teman-teman gak ketinggalan,ketika aku upload video-video terbaru,dari channel ini Oke Langsung aja kita,ke tutorialnya yuk,nah disini temen-temen masuk aja ke,websitenya tiktok seller kita Klik yang,ini jadi misalkan teman-teman udah punya,akun Tik Tok sebelumnya tweet aja yang,bagian bawah daftar dengan akun Tik Tok,selanjutnya kita masuk ke akun Tik Tok,kita pilih aja yang masuk dengan nomor,handphone kita sekarang di sini,temen-temen masukin nomor handphonenya,yang sesuai dengan akun Tik Tok,nanti akan ada kode verifikasi yang,dikirim ke nomor kita jadi Pastikan,nomor itu memang nomor yang aktif,Nah kita udah berhasil login selanjutnya,kita integrasikan,akun Tik Tok kita dengan tiktok shop,kita klik yang otorisasikan,Nah di sini kita diminta untuk,verifikasi email jadi masukin aja yang,nama emailnya terus kode verifikasi nah,ini tuh udah berhasil kita udah berhasil,mendaftar,selanjutnya kita klik aja salin tautan,untuk menyelesaikan proses verifikasi,kita salin terus kita paste ke sini,Naik di sini kita udah berhasil masuk ke,seller Center nya tiktok shop,nah disini kan kita menggunakan,handphone jadi teman-teman bisa Klik,yang titik tiga bagian atas kita ubah,tampilannya menjadi situs desktop,Nah di sini udah masuk kita klik yang,mulai menjual,nah disitu ada beberapa stepnya lagi ada,disini kita akan,verifikasi dokumen dulu kita klik yang,unggah dokumen Kita masukin aja,data-datanya,Misalkan kita itu bisnis perorangan,terus nama tokonya kita mau buat nama,toko apa kita ke Kian kita ketik disini,terus verifikasi Informasi pribadi itu,seperti bisa KTP bisa paspor misalkan di,sini aku pilih yang KTP nanti,teman-teman masukin foto ktp-nya nah,disini akan ada data KTP Setelah itu,kita klik yang simpan Hai terus kita,

Congratulation! You bave finally finished reading TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds and believe you bave enougb understending TikShop ‑ Insta & TikTok Feeds

Come on and read the rest of the article!

I am a shopify merchant, I am opening several shopify stores. I use ppspy to find Shopify stores and track competitor stores. PPSPY really helped me a lot, I also subscribe to PPSPY's service, I hope more people can like PPSPY! — Ecomvy

Join PPSPY to find the shopify store & products

To make it happen in 3 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Shopify Store
2M+
Trusted Customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial