BACK

how to sell ads on facebook

How To Sell Facebook Ads To Customersheb je de for marcel in facebook oudste,customer's is like de p

Sell Your Service

Updated on Jan 16,2023

How To Sell Facebook Ads To Customers

heb je de for marcel in facebook oudste,customer's is like de pik producten de,maar mijn de ff woonlasten tolken bouw,en in this video en het hok you on a,couch uw stijl,facebook uitstuur your customers wat nu,nietes zei ze custom is in orde te gek,blij met de spend money on a big time,which you just me 's morgens ing de for,fine familie of single pageview gamble,uit in orde het zichzelf facebook,uitsturen custom is de jurk nieuws van,bismarck j van sojasaus thaise johnny je,naar de video opnieuw keken headsets cry,bye jason ubs like this and i shall be,kaping van de burgers like you het, kluis vijf weken marketing van,oordeelt op onze webshop for the,triangle over hadden find you first,marketing van ook kasten we met een mean,time lapse trokken we hadden cel,facebook guide to your customers ze,maybe you think de facebook uit alle,fantastisch op achieve your business and,your customers behouden wesley cel wat,student maybe you strak lengte pinguïns,kleins dat een niet te spend money on,facebook uitzicht de orly spending money,on a de ipad rising plafonds of muscat,many customers will guide you yeah right,up for germany werk of liefhadden naar,de agency bevoordeeld in folie werk,houdt nu quinn's stem te spam manier om,facebook uit hadden business 129 het,gaan het money met vijf begrijp,instellingen toe bij custom is een white,kan u wel eens trokken bae bae bae bae,bae bae bae bae bae bae bae bae bae bae,is de toont uw patiënt youtube uit,spanje zo'n brave imago en works for,some people by belief,if you afstoting of like and a company,and you say ho' i wanna go after summer,camp lees en die band chino is thuis en,dozeman vanuit spannend bij voor biotex,van epicentra dat works for some people,die wekker mijn de natuur naar te,starten v-snaar dekking die stap,met daar is funky your job enorme is not,necessarily,workout hamas people can be spending gun,afgeruimd ze de markt dat wij kunnen,wonen by in stijl manier de think about,why you are my,duizendtallen from on line worden wij,niet de get formulier in,desertie de fazant alles wat bali it's,not necessary just in case of managing,the engine trekkingen voetbal een,spreker om ons en pipa te kunnen won,reports and my bonk ons en crashen,knight is een houdt de pil die uit het,is nog necessary in af 4 dus zij op uw,balkon is kaliber avenue moodle die,spend a thousand ozone traffic will join,the box,be spent time duizend those who het hij,2000 doos,ik nog een sandwich game because it's,klanten broek te schelden aan alle op,businesses uw deur en ik nu doe,let me know in the comments stembureau,het lab te gouda op een je starting a,guide to use us dat pricing maria de,reese nadenkt in case you used a,blessing model is because the way lieske,be using uit agencies and outsourcing de,zwarte then use a de agency's en sap,contract is en in steden focus on the,oven en de pitch en als keuze agency's,hij hoorde ze kosten youtube openlijk,line worden je het sap grange work wit,en waar lk op chronische begrippen tram,us top picks en de benefit's nummer zal,dan kan ik u later in de video,used a met your customers en denk eens,samen wel zijn ex duitse manier sluis,uit spanje de vesting om ons zij is de,juridische be focusing on customers who,olie doodstraf ruwe olie ketting,perfecte de website bij al die gave,apache en php producten this car lease,alex alex alex five fact there is the,only have a traffic cummings de website,bij logan act tussen minimale bij or i,have some fun of ipad rising potje en,hebben foto's sleep de custom car lease,zelfs duistere things wij een religie,ideal gokken video op facebook uit s oh,wees me hebt de lonen selling marketing,van ons is joint roken bij marketing van,als en justice cm wit advising them cel,ipad rising cel de arbeid rising,keepersshirt een social selling,appetizing is duikt obara appetizing fbi,en trok swamis legal or why and people,think it as koelkast mis want en als ik,ze binnenverblijf camera when people say,glorion mashable lawaai op de muis mama, grapje nesting a single sign on,results driven actie en verf little,people think de centrum cel zaal van de,mark i buy now,izak smash still very difficult igate,genuine on-ride van en iconen,marketingactiviteit nog een posible,facebook aerts and i make easy ja maar,het stil die foto's een meisje naar,owatrol,in feite oude archieven even samen de,troep markten sneeuw,de tape en de experts on facebook daily,care and media sales for a long time and,i should come pijn,een sms'je rolde why for having said a,customer santo lees af te dalen,what customers bonte cd vol is vast iets,bij elke porfolio,van customers en trok nu ineens,de economie reflectie things like,profile io kon zijn pridis custom is,testimonials aantal rawai phuket is er,blijer zijn well i'm just your gig at,medisch results daar vol van sam kan af,of ze je kunnen geven zal komen ik your,customers vast je basale,die warme lucht ging voor specifieke,sandwich of spam de aura light,even naar you might be a good seed en,dan een like naast de selling fietsje,worden archikidz idee is nu jackson ik,denk vast i finally a few mannen selling,facebook aan zijn arm het is wel iets,nog breder differentieert de cd er,feestelijk uit specialist is nog,specialists and i know the story to,focus on you may use reilly,en instanties keus voor obese aalsmeer,is issue will i be factie van de,productie be focusing en jonas eind van,de premies ik saampies wipkippen is of,er chauffeurs en bekoren leasing en,online course daar schuurman en work hoi,imc toys zelf facebook aaah sorry lewis,wie help of tussen ook ontzettend,becoming a onder nul buurt haar na een,tuinen in twee goals de schuur you were,quite as more important en jij marcel,uit student 2 scheutjes een ding ze,still use vol we ruzie kunnen precision,de benefit's en de er zelfs twee uur a,customer,de focus on your nice bladeren zijn you,just welkom facebook uit speakers is nog,massieve differentiëren neem al die,zware love business is een strakke,launcher geest het cyber zal de yoshi,kevin people and fly by facebook uit,spanje first will increase qualified,trafic geoscience meisjes een squeeze,bicycle shed your customers would you,like and increase in de tribe cola phi,phi phi knopjes wine de caraïben,qualified fun factory show style,spuitjes en scores pages yes please grey,is by far so much as we can increase,conversion lights and car and conversion,rates acrost card producties en opt-ins,de selling and giving away this is why,we liepen langs een blog met customers,who politiek op,somewhere bij alle al businesses and,locking is wel tijd heb voor de mac are,selling like the process of dit boek,soledad garcia fysieke productie never,mind bnn op tracking people coming ons,leefstijl speeltjes en dus remarketing,jullie basic style suffering,truda audience zuur kunt begint de,increased karnt conversion rates om uw,sales person on your point for three,stooges,eveline comes to style spijt en alles,conventioneel of in het tempo zijn er,wonen art and people by free facebook,ads pikachu increase tatami biedt uw,adsense-account patiënt zijn we increase,in de krim buisje light of people who,riley bezittingen chinees ofzo op,kosteneffectief,thery maken en increasing buizen zo'n,kar en stiles love entwined pfiew,customers met losse stad shopping of van,oh god nu leest hoedjes kwijl op je,betrok waarna hun people by te squeeze,feitjes en staf define the people emily,en te staan na een steekbal iemand zei,eens hoe ik een stad topping op je,follow met nieuw lied nieuw subscribers,oh ik een in christus stapje pipeline,noodstop abrupte de find you pipeline,met nu leest huis aan jou kwijt touch,smokey bon deden hun facebook aan zee we,een groots graaf ik word ik bang,is nieuw lied het zal profile and,finally paars my vervingen bij op,facebook uit is je kunt test your mark,kost effect,sorry test your mark ik cost-effective,leek wat is mijn zus,ik liep door de producten hun of data,and the sebel boek in het tests me five,en de box orpheus en baksels zal ik,begon de tess wat heb je gewond is met,de hij winkel is brian uw product diepe,de audio de in china budweiser die flow,en klik van de economisch interesten,gruno de tactiek je de headline,nou eens je keel alpha was een blij met,je woorden in c ook testing je mark,effectief miss barry kost effectieve i,love and creating en lozingen product en,in finding out en oomens de bal zo,kunnen cryptshare ik ken hardcopy te,stamelen ik na vaakst estella in mijn,samsung categorie de verbatim vboc de,wat we selling met facebook uit is nog,de advertising is de results in the,benefits of a cute show you how je,kalfje appetizing by john oude media,while increasing conversion rates and,sides of your guide for its holder while,sitting volleyball feedback for your,potential customers and maybe ionia,281 buyer product online worden thuis en,easy,of voor de bal en effectief why to,increased uit de fora of ten hoor je,vanavond tijd de reason people duinpan,is het because they do like fox is,because i have shown us instagram en of,times om een show wow heb ik heb de,tiger people who greyly demonstrated in,de interest videoproductie hoe de wal en,for dairy and manager play live in en,fuel cells pages ze wordt het,woonklimaat bij is,bridge china uit spanklauwen tot bijna,de media is woningen in feedback to,market research kan het measuring kost,paar kliks en aanklikt number piepschuim,increasing karren conversion rights as,well as binghamton loans nieuw project,for my perry kost effectieve dessert,stelling,het kapitaal belang aan you can use zou,videokasten mensen die zelf facebook,uitslaat minaj we ik vlieg zelf facebook,a big size you custom is in vier vijf,succes we de epifanie,typical amino de comments tumblr in de,mini try guys tanki's amersfoort,chef-koks en free triangle uit en hadden,find your first marketing van ook,customer care for hair academy subscribe,and really helps miguel en oosthuizen,kan de shows mede de video's op welke,manier light is why is this video shows,fuji,dankjewel margo watching alles eeuw en,xperia tipo knuffels,zo kan het pand je video's gl en all the,things star selling your custom assault,het schap hey enkele gaatjes zelfs,koeien spijt duke sms witches boek van,op albright wat chocolade stapte rita,dus worden ze playlist tuinbouw erg,g-one hadden cel marketing van ons trio,customers including samen de patches en,de bijna it's like if you in this video,de aarde product seon en expedia

The above is a brief introduction to how to sell ads on facebook

Let's move on to the first section of how to sell ads on facebook

Let PPSPY's experts help you find the best shopify product on your Shopify business!

Find shopify products (It's Free)
No difficulty
No complicated process
Find trending products
3.5K Ratings

WHY YOU SHOULD CHOOSE PPSPY

PPSPY has the world's largest selection of shopify products to choose from, and each product has a large number of advertising materials, so you can choose advertising materials for TikTok ads or Facebook ads without any hassle.

A BETTER Way To Advertise On Facebook In 2023 (SECRET)

A BETTER Way To Advertise On Facebook In 2023 (SECRET)

there are three things that you need to,know if you want to create effective,high converting and profitable facebook,ads first you need to nail message,market match get this wrong and it,doesn't matter how smart or funny or,creative your ads are they're not gonna,work next is something called the 40 40,20 rule every great direct response,marketer and advertising legend lives,and dies by this rule but don't worry if,you've never heard of it before most,people haven't and i'm going to walk you,through exactly how to use this with,your facebook ads and third you need to,use something called the marketing rule,of seven and not just with your facebook,ads either but with all of your,advertising and marketing and everything,you do from this day forward use it and,profit don't use it and don't profit,that is a terrible catchphrase so let me,show you how it's done starting with the,ever important message market match want,to know the single biggest reason that,most facebook ads don't work i can't see,it right now but i'm going to assume,you're nodding your head yes well my,friend the biggest reason that most,facebook ads don't work is not because,they chose the wrong campaign objective,or wrong placement or wrong budget or,anything related to the actual setup of,the facebook ad campaign nope the reason,that most ads don't work is because,they're saying the wrong things to the,wrong people or in other words the offer,that they're making is either unrelated,or unappealing an unrelated message,means that they're making an offer that,people just don't really care about,trying to sell something in a way that,just doesn't resonate with the pains and,problems and fears and frustrations of,the market this is often the result of,spending too much time on the features,and the actual tangible things that,they're going to be getting rather than,on the benefits and the outcomes and all,of the results and how their life's,going to be better after they make a,purchase an unappealing message is,simply a message that's packaged wrong,or in other words it's boring it doesn't,do anything to try to catch someone's,attention and so they don't stop to read,it and if they do stop well they just,don't care what's that sound oh that's,the sound of your ad dollars getting,flushed down the toilet and so money is,wasted putting these boring and,uninteresting and irrelevant messages in,front of people and then wondering why,nobody's buying sounds harsh i know i,don't like to be the bad guy here but,fortunately there is a solution that,comes in the form of message market,match and message market match is,exactly what it sounds like it means,matching your message to your market but,obviously there's a little more to it,than that essentially message market,match also commonly known as message to,market match is really just a way of,making sure that you've done your,homework and you've researched your,target audience you've figured out what,their pains and their problems and their,fears and their frustrations are and how,whatever it is that you're selling is,well positioned to help solve that for,them get it right and people buy get it,wrong and they don't buy and this is one,of my favorite things about marketing,and about advertising in that it's a,literal case study of human behavior,after all people can say all of the,things about how they think they are or,how they would like to be but at the end,of the day money talks and what people,choose to buy and how they spend their,time are two of the most powerful,indicators that really show what someone,values so if your ads aren't working and,people aren't clicking on them or,signing up or buying or anything like,that well it's simply because they don't,see the value in what you're offering so,it's your job as the marketer as the,advertiser to try to show them that,value and the best way to do this isn't,by shoving it down their throats but,rather to show them that you understand,where they're coming from you understand,their problems and you possibly have a,solution they may be interested in i,wish i could remember who told me this,quote so i could give them due credit,but one of my favorite sayings is that,customers don't buy when they understand,they buy when they feel understood okay,next i'm gonna give you the secret sauce,and those special ingredients that,really separates the amateurs from the,pros when it comes to creating high,converting and profitable facebook ads,but first a real quick message from this,video's sponsor metrocool over the years,i've had the chance to work with a lot,of different companies and software but,metricool has quickly become my number,one secret weapon when it comes to,creating better and more effective,social media marketing campaigns and i,use it every single day not only does it,allow you to take care of everything all,in one place it also integrates,seamlessly with facebook and instagram,and twitter and tick tock and linkedin,and google business and pinterest and,youtube and twitch as well as facebook,ads and google ads and tick tock ads and,data center it's also incredibly easy to,use and gives you a ton of powerful,features for both organic social media,and paid media like facebook ads one of,my favorite things about it is how i can,watch and monitor my ads performance and,get a side-by-side comparison of my ad,campaigns on google and facebook which,are two of my biggest ad platforms right,now and i can see how they're doing and,compare different metrics against each,other like how many impressions they got,what's my cpm which is how much it cost,me to show these to a thousand people,what's my cpc or cost per click my ctr,which is my click-through rate and even,the number of conversions each campaign,is delivering because again remember,it's not just about getting likes and,shares it's about making money from your,social media and your ads so make sure,to check out metricool by clicking the,link in the description below this video,and when you use the code atom you can,try out any paid plan for 30 days for,free okay next the 40 40 20 rule the 40,40 20 rule shows the breakdown of the,three main elements that are responsible,for your ad success 40 to your market 40,to your offer and 20 to your copy so let,me unpack those for you now 40 of the,success of your advertising campaign is,going to come down to your market your,understanding of them and your ability,to identify and locate them and make,sure that you're putting the right,message directly in front of them,fortunately facebook's targeting options,are pretty amazing so the ability to,find them and get right in front of them,is well easier than ever as for coming,up with the right message the right hook,the right angle and the right,irresistible offer and how those all fit,together well that's where you're gonna,need to do a little bit of heavy lifting,the next 40 of this equation comes down,to your offer so what are you offering,and is it irresistible enough to get,them to pay attention is it relevant,enough that they're going to be,interested and want to click want to,read more ultimately want to buy and the,last 20 is your copy and your creative,this is essentially the words that you,use the images the video if you're,running a video ad all of the design and,the way that you structure things as,well as the words that you say as a,general rule the more competitive your,market is the more persuasive and,influential and more heavy-hitting your,copy's going to need to be the 40-40-20,rule is incredibly powerful because like,all things in marketing it gets to the,root of what's really important which is,your customers their problems and your,solutions to those problems and way too,many advertisers get this completely,backwards spending way too much time on,fancy words and pretty pictures rather,than getting to the core of their,audience's pains and how they're able to,best serve them there's even some,situations and with certain target,markets where an overly produced ad or,an overly polished message actually,turns people off and has the complete,opposite effect and will lose to an ad,that looks like it was made in ms paint,from 1985. that's uh that's some quality,design work right there but there is,another thing you can do no,must do if you want to turn your,campaigns into real winners and that is,to leverage the power of the marketing,rule of seven first some history the,marketing rule of seven was first,introduced by the movie industry back in,the 1930s when studio bosses discovered,that it took around seven touch points,or interactions with a potential,customer in order to get them to see a,movie this then became kind of a rule in,marketing that if you wanted a product,or service or business to succeed you,needed to make sure that your prospect,heard your advertising message at least,seven times before expecting them to,take any kind of action and i like this,rule for two reasons first because it,resets someone's expectations when it,comes to advertising after all one of,the most frustrating albeit completely,understandable parts of advertising is,when i hear a newbie advertiser complain,about the results they're getting or,rather the lack of results they're,getting from their campaigns but more,often than not and upon closer,inspection it's usually because they've,only been running these ads for a couple,days or only spent a few dollars on them,now do you know whose fault this is i'll,tell you it's all those internet,marketing hucksters from the early 2000s,who oversold people on these get rich,quick schemes and how they could make a,million dollars overnight with no work,required but that's not a real thing in,the real world think of one other,investment where you could put in a,dollar and get back 10 or 100 or a,thousand or more i mean people would,look at you like you're crazy but with,advertising these are possible not right,away not for everyone but they do happen,but when you're first getting started a,little bit of patience and a little bit,of understanding and maybe even a little,bit of humility are gonna go a long way,because advertising is a skill skill,that can be learned but a skill that's,going to take a little bit of training,and a little bit of time now don't get,me wrong the purpose of advertising of,running ads is 100 to make money,otherwise why you doing this but it's,also important to approach this with a,little bit of sensibility and common,sense those are probably the same things,the second reason that i like the,marketing rule of 7 so much is because,it gives me a benchmark and kind of a,guide that i can shoot for and plan for,and bake right into my marketing,strategy this is why the best way to do,facebook advertising today is to run,your ads and then follow up and follow,up and follow up and follow up follow up,and follow up and follow up and follow,and follow up and follow up and follow,up but do it in a way that doesn't break,the bank unfortunately you can do it now,easier than ever before the first way is,my absolute favorite which is to run a,facebook ad that takes someone off,facebook and puts them onto your email,list where you can follow up with them,again and again forever the next way is,still good though and it involves,running a facebook ad and then creating,a custom audience based on how somebody,engaged or interacted with your previous,ad for example you could create a video,ad and then create a couple of custom,audiences based on people that watch 25,or 50 or 75,of the aforementioned ad you can then,follow up with those people through a,second ad which is going to be more cost,effective because you're going to be,advertising to a smaller audience not to,mention a smaller audience means more,opportunities at repetitions and touch,points and building a deeper and more,human connection but to show up in front,of them even more and for free you,definitely want to be taking advantage,of all of the other tools that facebook,gives you access to and this is why the,next thing you're going to want to do is,check out the video that i've got linked,up right here on facebook marketing,strategy so make sure to check it out,now and i'll see in the next episode but,for them to refer you they need to know,what you do after all people can't buy,from you if they don't know that you,exist or in this case people can't buy,from you if they do know you exist but,don't know that you have a business

Congratulation! You bave finally finished reading how to sell ads on facebook and believe you bave enougb understending how to sell ads on facebook

Come on and read the rest of the article!